Kandidati2018-11-06T11:12:18+00:00

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET OBČINE ŠKOFJA LOKA:

KS Godešič, Reteče – Gorenja Vas in Trata

Rolando Krajnik

 • živi v kraju Gorenja vas – Reteče
 • univerzitetni diplomirani ekonomist
 • opravlja delo finančnega svetovalca

Zorica Škorc

 • živi v Frankovem naselju
 • socialna delavka v pokoju
 • Supervizorka z licenco v socialnem varstvu
 • Aktivna prostovoljka
 • Predsednica Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije
 • Aktivno podpirala programska izhodišča KEL-a
 • Se borila za nično toleranco do vseh oblik nasilja, predvsem nad otroki in starejšimi
 • Namenila posebno skrb za zadovoljevanje nematerialnih potreb starejših ( informiranje, širjenje socialne mreže, solidarnost in prostovoljstvo)
 • Vključiti starejše, da s svojimi izkušnjami bogatijo mlajše
 • Skrb za medgeneracisjko sodelovanje

Matjaž Krajnik

 • živi na Godešiču
 • univerzitetni diplomirani arhitekt
 • arhitekt projektant

Dva mandata sem bil predsednik KS Godešič, zato dobro poznam delovanje občinske uprave. Vem tudi, kaj vse je bilo potrebno narediti, da za malenkost prestaviš občinsko vodstvo, da prisluhne volji krajanov.

Komunalno ekološka lista, katere pristaš sem od začetka, je že pred štirimi leti izbojevala za več kot pol nižji komunalni prispevek. Prav tako smo uspeli občinski upravi dopovedati, da je potrebno kanalizacijo bolj razvejati in jo pripeljati do lastniških parcel.

Zadnji dve leti se trudimo dokazati občini, da ne živimo v čistem okolju, niti ne dihamo čistega zraka. Po dolgem prigovarjanju svetnikov KEL smo uspeli postaviti merilnike onesnaženosti zraka, ki evidentno kažejo, da je naša največja industrijska cona vir onesnaževanja. Prav tako nas skrbi podjetje, ki skladišči in predeluje nevarne odpadke na okoljsko in požarno neprimernem mestu na Trati. Ob eventualni ekološki katastrofi, podobni kot je bila v Kemisu, bi bilo ogroženih vsaj polovica občanov Škofje Loke.

Do sedaj je bil turizem in ohranjanje kulturne dediščine drugotnega pomena. Občina je potihoma favorizirala industrijo kot primarno gospodarsko panogo. V Komunalno ekološki listi vemo, da je potrebno turizem postaviti na prvo mesto. Turizem je na svetovnem nivoju največja gospodarska panoga in tako mora biti tudi v naši Loki. Seveda, potrebno je spremeniti tudi odnos do kulturne dediščine, prenove po mestu in vaseh pa revidirati in jih približati načelom UNESCO kulturne dediščine.

Trenutna strategija občine Škofja Loka je slab prepis tipskih strategij slovenskih mest. Zavedati se moramo, da je Škofja Loka več kot navadno mesto. Škofja Loka je ena od zgolj treh tisočletnih slovenskih mest, z zaledjem hribov, gozdovi, rekami in neštetimi možnostmi.

V tem mandatu bomo zagotovili več delovnih mest v pametnih in čistih industrijskih obratih ter seveda v turizmu. Tako bodo tudi vasi na Sorškem polju bolj zelene in zanimive tudi za turiste.

Napak iz prejšnjega mandata ne bomo dovolili ponavljati, zato pravim:

Z nami bo bolje, tako za ljudi, mesto, vasi in okolje!

Ana Kušar

 • živi v Dragi
 • gimnazijska maturantka
 • referentka

KS Log, Zminec in Škofja Loka Mesto

Dr. Mateja Podlogar

 • živi v Vincarjih
 • doktorica znanosti
 • vodja projektov

mag. Jurij Pipp

 • živi v Puštalu
 • doktor veterinarske medicine
 • direktor podjetja

Kandidiram z mislijo na visoko kvaliteto bivanja vsakega posameznika. Poklicno poslanstvo me zavezuje k skrbi za izboljšanje
odnosa do narave in kmetijske politike. Zavzemal se bom za promocijo zdravega življenja, dobrobit živali in pridelavo
zdrave hrane. Škofja Loka potrebuje projekte: ureditev Kidričeve ceste, turistično promocijo in oživitev mestnega jedra
in gradu, dokončanje komunalne infrastrukture, protipoplavno ureditev porečja Sar, izgradnjo novih rekreacijskih
kapacitet, kolesarskih poti in letnega bazena. Zavzemal se bom za optimalno izvedbo teh projektov ter preudarno
porabo finančnih sredstev v občinskem proračunu.

Mateja Cankar

 • živi v Zmincu
 • grafična tehnica
 • kontrolorka

Marko Jelovčan

 • živi v Zmincu
 • inženir lesarstva
 • komercialist

Sabina Gregorc

 • živi v Vincarjih
 • kemijska tehnica
 • direktorica

Anton Peršin

 • živi v Frankovem naselju
 • tekstilni tehnik
 • upokojenec

Kot dolgoletni član Občinskega sveta ( od l.1998 do l.2014 ) sem dodobra spoznal ustroj in delo tega organa na lokalni ravni. Ne da bi se hvalil, ampak lahko rečem da sem bil vseh teh 16 let eden najbolj aktivnih svetnikov. Dal sem mnogo pobud, nekatere so se tudi uresničile in na njih sem ponosen. V teh letih sem bil član več odborov, komisij, tudi kot predsednik.

Mnogo je še zadev v naši občini, ki so potrebne sanacije. Veseli me, da se je končno začelo premikati na projektu Protipoplavne zaščite Poljanske in Selške Sore, nujna je zamenjava vodovodnih cevi, ki še niso obnovljene, izgradnja krožišča na Kidričevi cesti, obnova Kidričeve ceste, izgradnja krožišča v Lipici. Zavzemal bi se tudi za uvedbo parcipativnega proračuna Občine, tako kot ga nekatere Občine že imajo.

KS Sv. Lenart-Luša, Bukovica-Bukovščica in Stara Loka- Podlubnik

Andrej Štremfelj

 • živi v Groharjevem naselju
 • po osnovni izobrazbi Elektromehanik, zadnjih 36 let Gasilki tehnik
 • 56 letni upokojeni poklicni gasilec
 • po 38 letih, še vedno operativni prostovoljni gasilec

Zavedam se, da se bo potrebno za delo v občinskem svetu povezovati z različnimi strokovnjaki, najbolj pa se vidim na področjih:

 • Starejši, slepi in invalidi v našem okolju in njihova varnost
 • Promet in prometna varnost
 • Požarna varnost
 • Ekologija in varstvo okolja

Ta področja so me spremljala skozi celotno poklicno obdobje in lahko nekaj tega prispevam skupnosti.

 

Ne nameravam kandidirati zato, da bi postal politik. Moje osebno mnenje je, da na lokalnem nivoju politika nima kaj iskati. Stroka naj bi vodila razvoj kraja.

Nameravam delovati na način »poslušati in slišati«, zato bom poiskal način, kako vzpostaviti neposreden stik z vami občani.

Nataša Hafner

 • živi v Binklju
 • univerzitetna diplomirana biologinja
 • samostojna podjetnica (ekologija, energetika, nepremičnine, trgovina)

Z izkušnjami želim koristno prispevati k zdravemu in trajnostno naravnanemu življenju v občini. Zavzemala se bom za
večje vključevanje lokalnih prebivalcev pri načrtovanju posegov v prostor, ker kot taki najbolje poznajo dinamiko
svojega kraja. Potreben je energetsko in ekonomsko učinkovit javni promet, tudi do oddaljenih, predvsem pa ostarelih
občanov in varna kolesarska mreža. Za obnovo starega mestnega jedra moramo pridobiti evropska sredstva. Mestni in
Spodnji trg kličeta po obnovi fasad z ustrezno finančno spodbudo lastnikom. Samo skupaj nam lahko uspe, da bodo
zanamci zdravo živeli!

Borut Bajželj

 • živi v Podlubniku
 • diplomirani etnolog in umetnostni zgodovinar
 • upokojenec

Tatjana Frelih

 • živi v Groharjevem naselju
 • zdravstveni tehnik
 • srednja medicinska sestra

Želim, da Škofja Loka živi. Spodbujanje turizma in dejavnosti okrog tega.  

Gašper Štremfelj

 • živi v Stari Loki
 • diplomirani zdravstvenik
 • reševalec v enoti nujne medicinske pomoči

Ohranitev podeželja brez severne obvoznice za Selško dolino, ker je bila ta že narejena mimo Podna, potrebno je samo primerno urediti cesto skozi Škofjo Loko s krožiščem pri Info točki (bivši Petrol), razširitev ceste pri Nami, urediti pešpot do šole na Podnu in razširitev ceste skozi sotesko, katera je zelo nevarna, kar dokazuje veliko število prometnih nesreč na tem področju;
Ureditev kolesarske poti v Selško in Poljansko dolino in tako najbolj ranljivi skupini v prometu omogočiti varno gibanje in preprečiti veliko število poškodovanih in mrtvih kolesarjev na škofjeloških cestah;
Ohranitev starološkega gradu – obnova in oživitev s primerno dejavnostjo; Boljšo prehrambeno oskrbo prebivalstva v krajevni skupnosti Stara Loka – Podlubnik (zaradi zaprtja trgovine KZ v Stari Loki, slabo založena trgovina Mercator v Podlubniku in Groharjevem naselju);

Čim hitrejšo zgraditev vrtca v Škofji Loki ter s tem zagotoviti varstvo za vse otroke, ki to potrebujejo.

KS Sv. Duh in Kamnitnik

mag. Jožica Vavpotič Srakar

 • občinska svetnica
 • magistrica ekonomskih znanosti
 • vodja enote, svetovalka
 • predavateljica pri Združenju bank Slovenije
 • ustanoviteljica;Veselih nogic; športne aktivnosti za otroke in mlade s posebnimi potrebami
 • aktivna prostovoljka
 • nov zdravstveni dom, več zdravnikov in pediatrov
 • več pozornosti mladini, dodatne dejavnosti, nov center za mlade
 • vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami
 • decentralizirani manjši dnevni centri za starejše – tudi na podeželju
 • nova turistična strategija, vzdrževanje in urejenost kraja
 • Življenje v zdravem okolju

Simon Kolenko

 • živi v Svetem Duhu
 • lesarski tehnik
 • samostojni podjetnik – mizar

mag. Darja Dobrec

 • živi v Tavčarjevi ulici
 • magistrica ekonomskih znanosti
 • finančna analitičarka

Edin Okićič

 • živi v Virmašah
 • ekonomsko komercialni tehnik
 • komercialist
error: Vsebina je zaščitena!